Stress


Stress is een reactie van het lichaam op een prikkel of conditie die spanning veroorzaakt. Dit kan positieve of negatieve stress zijn.

Positieve stress hebben we bijvoorbeeld als we ons voor bereiden op een wedstrijd of tijdens het inpakken voor een vakantie, het lichaam is dan in staat van hogere paraatheid.

Deze vorm van stress is van korte duur en het lichaam keert weer snel terug in een rusttoestand.

We spreken van negatieve stress als de stress niet in het belang is van de mens of het dier en als een negatieve gebeurtenis wordt ervaren.

Oorzaken die bij de mens en dier stress kunnen veroorzaken zijn onder andere , Lawaai, gebrek aan slaap, drugs en alcohol, hitte langdurige mentale spanning, oftewel alle situaties die de basisbehoeften van mens en dier in gevaar brengen.

Basis behoeften zijn; veiligheid, gezondheid, en  voorkeuren voor vriendschappen zoals de band van een merrie en veulen , maar ook maatjes.

 

 

Reactie op stress is een fysiologisch een noodreactie voor het lichaam. Het lichaam van een dier wordt in hogere staat van alertheid  gebracht om snel te kunnen reageren,het is een vlucht of vechtreactie.(lichaamstaal Kat)(Lichaamstaal hond)(Lichaamstaal Paard)

Er zijn twee soorten reacties

De snelle reactie loopt via het sympathisch zenuwstelsel, waarbij er adrenaline en noradrenaline vrijkomt uit het bijniermerg.

Adrenaline zorgt ervoor dat het lichaam klaar is om te vechten of te vluchten. De hartslag en ademhaling gaan omhoog, de pupillen verwijden en de bloedvoorziening verschuift van de darmen  naar de spieren.

De langzame gaat via de Hypothalamus  naar de Hypofyse en dan de  bijnier, deze reactie zorgt ervoor dat de bijnieren het hormoon cortisol vrijmaken. Dit hormoon zorgt ervoor dat er voldoende energie wordt vrijgemaakt om snel te reageren op de stressprikkel en het heeft tevens een remmende werking op de stress reactie.

Bij langdurige stress raken de cortisol spiegels en suikerspiegels in het bloed te lang verhoogt. De bijnieren raken dan uitgeput. Cortisol een Corticosteroïden, heeft een remmende werking op het immuunsysteem en dit raakt dus verzwakt.

De darmflora kan verstoort raken en er kunnen maagzweren ontstaan, teven kan er zenuwschade optreden.

De hoge bloedsuikerspiegels zorgen voor een verstoring van de stofwisseling, met als gevolg een verhoogde kans op onder andere, spier bevangenheid, verkrampte spieren, verkeerde opslag van vetten en hoefbevangenheid.

 

Symptomen van stress:

* Verhoogde hartslag

* Snelle oppervlakkige ademhaling

*Trillen

*Oogwit zichtbaar

*Verkrampte spieren-verkort lopen

*Klapperen met de lippen

*Stal ondeugden 

*Tandenknarsen

*Sloom

*Afsluiten , in een hoek gaan staan

*Vaak Gapen

*Agressief gedrag-geïrriteerd

*Opgetrokken neus en lippen

*Grote neusgaten -paard

*Zweten

*Vermageren 

*Likken

*Oversprong gedrag

*Vaak ziek

*Kleine plasjes urine

*Dun en waterig mesten-paard

Soms kunnen signalen heel subtiel zijn, met name  binnenvetters!

Bij dieren is het belangrijk je te verdiepen in het natuurlijke gedrag , een paard is een kudde dier , in de kudde is er sprake van een duidelijke sociale structuur. Het paard besteed 12-17 uur van de dag aan eten 6-10 uur aan het het rusten en legt 5-10 km per dag af.

Een hond en Kat kan graag jagen eet graag een verse bout , het zijn allemaal van die dingen dat als een dier daar van onthouden wordt, stress ontwikkelt.

 

Oorzaken voor Stress bij paarden

De mens als roofdier, paarden zijn prooidieren, zorg daarom voor een goede vertrouwensband en ga in alle rust om met het paard. Paarden zijn gevoelige dieren, wij als mens kunnen onze emoties overbrengen bv. net voor een wedstrijd.

De schoft is één van de gevoeligste plekken van het paard, roofdieren vallen vaak daar aan bij de schoft, bovendien kunnen paarden ons niet zien als wij op hun rug zitten of achter het paard staan , houd daar rekening mee.

 

Paarden zijn kudde dieren en gehecht aan hun omgeving . het vervoeren van een paard levert ook stress op , na lang transport kunnen  paarden een grotere kans hebben  op infecties.Rijd altijd rustig en oefen met korte stukjes , dit voorkomt dat het paard meer stress opbouwt als het ineens vervoert moet worden. 

 

Spenen van een veulen ( geld voor alle jonge dieren) kan een stressvolle en traumatische gebeurtenis zijn in het leven van een jong dier, verandering van voer en geen moeder meer , vaak weggehaald worden bij hun maatjes.

Spenen moet geleidelijk aan gebeuren, de moeder vaker en steeds langer weg halen, belangrijk is dat er wel nog maatjes zijn om mee te spelen, te voeg spenen geeft vaak problemen wat zich kan uiten in gedragsproblemen, dit geld voor alle dieren.

 

Een paard te vroeg inrijden kan lichamelijke en geestelijke problemen geven , geef het dier tijd om uit te groeien , investeer in in je jonge paard dan kun je er uiteindelijk samen langer van genieten.

Op jonge leeftijd werken aan vertrouwen in plaats van te veel prestatie vragen.

 

Paarden houden van afwisseling zo houd je ze Allert en fris, en voorkom je verveling in het rijden, veel belonen geeft het paard vertrouwen.

 

Er zijn nog veel paarden die rond lopen met pijn, pijn is een belangrijke veroorzaker van stress.

Veel paarden hebben nek en rug pijnen .

Er zijn diersoorten  zoals een Kat die geen pijn laten zien, het is een manier van overleven, want zwakke dieren worden uit de groep verstoten of als eerste door een roofdier gepakt.

Bij een paard kan de pijn veroorzaakt worden door slecht passend hoofdstel-zadel-gebit maar ook verkeerd rijden.

Maar ook maag en darm zweren >voeding  gerelateerd 

Dus de omgevingsfactoren hebben een zeer grote invloed op het welzijn van het dier.

 

Een Paard is een sociaal  kuddedier, hebben veel behoefte aan lichamelijk contact, wordt dit ontnomen dan is het mogelijk dat het dier een gedragsprobleem ontwikkelt.

 

In de natuur is het paard de grootste gedeelte van de dag bezig om te grazen en te lopen, het lichaam is daar voor gemaakt,paarden die veel stilstaan hebben vaker stalbenen, daarnaast is bij een stilstaand paard de darmmobiliteit vermindert met als verhoogd risico op koliek, veel paarden staan 23 uur per dag binnen in een stal waardoor je ook weer stal ondeugden-gedrag-problemen krijgt.

De stallen waar de paarden verblijven zijn vaak te klein, waarbij het vastliggen ook vaak een probleem is.

Een paard kan staand en liggend slapen, staand is vaak een lichte slaap en liggend vaak dieper de REM slaap dit geeft een totale spierontspanning.

Te veel onrust is niet prettig , op veel stallen is het druk , het licht tot laat aan , het ene paard is daar gevoeliger voor dan de ander net als bij de mens, dus belangrijk dat er vaste eet en rusttijden zijn.

Daarnaast moet  er een fijne  sfeer heersen voor het dier , dieren zijn gevoelig, hechten zich aan andere dieren, maar ook de bouwstijl of kleuren kunnen invloed hebben op het gedrag van een dier, maar ook daglicht en goede ventilatie.

Ruwvoer is het hoofdvoer van een paard, belangrijk dat het paard de hel dag wat te knabbelen heeft, in de natuur is het paard de hele dag op zoek naar voedsel en aan het eten , er komt dus constant wat voer in de maag en darmen.

Bij het kauwen komt er speeksel vrij, dit werkt  neutraliserend voor de maag en het kauwen heeft een rustgevende werking, geef het ruwvoer op de grond dit voorkomt rug en nek problemen en is beter voor het gebit.

Te veel krachtvoer  vermindert de speekselproductie van het paard waardoor er meer kans is op maag en darm problemen .

Sommige fok lijnen zijn gevoeliger voor stress , dit is een genetische bepaling.

Geopathie heeft onder andere te maken met aardstralen-gsm-zendmasten. Deze stralingen kunnen van invloed zijn op het welzijn van een dier. Het dier kan zich niet verplaatsen en blijft vaak op de zelfde plek staan , in tegenstelling tot de mens die zich vrij kan rond  kan bewegen.

 

Hierbij heb ik een aantal stressfactoren benoemd, er zijn er nog veel meer , veel van deze symptomen gelden voor alle dieren.

We willen onze dieren zo stress vrij mogelijk houden, dan zullen we ze eigenlijk helemaal met rust moeten laten.

Maar aangezien we graag een dier willen houden, ervan willen genieten, en een goede band scheppen, dan kunnen we  in ieder geval ons best doen om het zo goed mogelijk te doen.

Dus blijf goed naar je dier en zijn omgeving kijken, blijf zoeken naar verbetering en geniet van het resultaat.

 copyright@2017 All rights reseverd. Niets van deze site mag worden gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, gebruikt, of verspreid worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker en ontwerper van deze website.

Disclaimer                     Cookie Verklaring                               Privacy Verklaring                    Algemene Voorwaarden